Gewelfd breeksteeltje - Conocybe semiglobata, op de bodem in gras- en hooiland.

Vindplaats:

Voorstonden, november 2020

plaatjeszwammen