Gewone Boomwrat of Lycogala epidendrum

Vindplaats:

Overal in de bossen.

slijmzwammen