Gewone wimperzwam of Scutellinia scutellata, op vochtig, rottend, plantaardig materiaal bijv. hout, bladeren, papier, kruiden enz. en omringende bodem,

het meest in natte elzenbossen en wilgenstruwelen.

vindplaats:

Leuvenheim, 't Hammeler oktober 2007

ascomyceten