Gewoon fluweelpootje of Flammulina velutipes, op stronken, stammen, gevallen takken en ondergrondse wortels van allerlei loofhout, vooral voorkeur voor els, es, populier en vlier .

Vindplaats:

Brummen, Cortenoeverseweg februari 2009

Flevopolder  maart 2010

plaatjeszwammen