Gewoon geleikelkje of Crocicreas cyathoideum, veel op stengels en takjes van kruidachtige planten.

Vindplaats:

september 2009

ascomyceten