Gewoon houtskoolbekertje of Anthracobia melaloma. Deze soort komt alleen voor op brandplekken. Ze verschijnen soms als hele plakken.

Vindplaats:

Gorsselse heide juli 2011

ascomyceten