Gewoon Sneeuwzwammetje of Hygrocybe virginea, op de grond in graslanden, plekken in de duinen en al of niet beschaduwde wegbermen, soms in loofbossen.

Vindplaats:

Laakse Strand, november 2009

plaatjeszwammen