Gewoon spikkelschijfje of Ascobolus stercorarius groeit voornamelijk op koeienmest.

Vindplaats:

maart 2012

Cortenoever, Weg naar het Ganzeei

ascomyceten