Gewoon Varkensoor of Otidea onotica, tussen strooisel onder loofbomen, hoofdzakelijk eik.

vindplaats:

oktober 2009

ascomyceten