Gewoon veentrechtertje of Lichenomphalia umbellifera (voorheen Phytoconis ericetorum), symbiont met algen op vochtig, zuur veen, ook op zuur, sterk verrot hout van loof- en naaldbomen.

Eerste twee foto's zijn van Ab Perdeck. Hij had materiaal voor me meegenomen om te bekijken en fotograferen.

vindplaats:

Wolfheze maart 2009

plaatjeszwammen