Gewoon Vuurzwammetje of Hygrocybe miniata, humusrijke grond of strooisel in duinweiden, graslanden.

Vindplaats:

Brummen, Hallsepad november 2009

plaatjeszwammen