Gezellig knotsje of Typhula erumpens, op gevallen takjes en stammetjes van voornamelijk loofbomen. Takjes van es, wilg, populier en ook van braam, op kalkhoudende bodem.

Vindplaats:

Voorstonden, november 2013

koraalzwammen