Gladstelige Schotelkluifzwam of Helvella villosa

Vindplaats:

Apeldoorn, Rigtersweg augustus 2011

ascomyceten