Glanzende korstkogelzwam of Eutypa lata, op takken van dood loofhout. vrij zeldzaam (z)

Vindplaats:

Spankeren, Gelderse Toren, april 2016

ascomyceten