Leucoagaricus georginae - Glinsterende champignonparasol, op de grond in loofbossen op vochtige, sterk humeuze, min of meer voedselrijke, zandige bodems. Ik vond ze onder naalbomen

Vindplaats:

t Walien, oktober 2021

plaatjeszwammen