Glitterend Oploskorstje of Tubulicrinis accedens, op verterend naaldhout in naaldbossen.

Vindplaats:

januari 2010

korstzwammen