Golvend kroeskopje - Comatricha pulchella, op doos naaldhout en struiken.

Vindplaats:

Spankeren Gelderse toren, november 2020

slijmzwammen