Grauwe wasplaat of Hygrocybe irrigata-(voorheen Hygrocybe unguinosa).

In Rode Lijst als sterk bedreigd (2) in verband met achteruitgang en kwetsbaarheid van biotoop.

Vindplaats:

Apeldoorn, Zr. Meyboomlaan november 2007

plaatjeszwammen