Grauwgeel Dwergkorstje of Brevicellicium olivascens op loofhout, soms naaldhout, in verschillende loofbossen en struwelen. Zeer talrijk in moerasbossen.

Vindplaats:

juni 2009

vlieszwammen