Grijze slanke amaniet of Amanita vaginata, ectomycorrhiza vormend met loofbomen, vooral Populier, maar ook eik, berk en hazelaar. In lanen en loofbossen op klei, leem en voedselrijke en/of kalkrijk zand

Vindplaats:

Leuvenheim, 't Hammeler augustus 2010

korstzwammen