Grijze Vorkplaat of Cantharellula umbonata parasiet op mossen, hoofdzakelijk haarmos in loof- en naaldbos en in heidevelden op voedselarme zandgrond.

In Rode Lijst als bedreigd wegens sterke achteruitgang ten gevolge van vermesting en verzuring.

Vindplaats:

Klarenbeek, Appense bos oktober 2005

Loenen Erebegraafplaats, oktober 2013

plaatjeszwammen