;

Grillig houtputje of Cryptodiscus rhopaloides, op dode takken van loofbomen. sporen 21-39 x4-6 ┬Ám. Vrij zeldzaam (z)

Vindplaats:

Spankeren, Gelderse toren april 2016

ascomyceten