Groene zwameter - Hypomyces viridis.

Parasiet op vruchtlichamen van Russula en Lactarius, zelden (maar nog niet in Nederland) ook op andere plaatjeszwammen.

Vindplaats:

Rheden, Heiderust september 2021

lagere schimmels