Groot korthaarschijfje of Melastiza cornubiensis, op de bodem met bemeste aarde.

Vindplaats:

Biddinghuizen februari 2014

ascomyceten