Grootmazig netwatje of Arcyria incarnata

Vindplaats:

juni 2010 Apeldoorn, Zr. Meyboomlaan.,

december 2020 Spankeren Gelderse toren

slijmzwammen