Groot mestplooirokje of Parasola megasperma (voorheen Coprinus megaspermus), op bemeste grond, ook op mest.

Vindplaats:

oktober 2009

plaatjeszwammen