Groot oranje mosschijfje of Octospora humosa, parasiet op haarmos.

vindplaats:

november 2009

ascomyceten