Grootsporige vaalhoed of Hebeloma gigaspermum, in wilgenbroekstruweel op kleigrond

vindplaats:

Baak, oktober 2016

plaatjeszwammen