Grootsporig menhirzwammetje of Schizothecium glutinans, op mest van in het wild grazende geiten.

Vindplaats:

Forchterlöerveen juni 2014

ascomyceten