Grootsporig mestkaalkopje of Deconia subcoprophila (voorheen Psilocybe subcoprophila), op (paarden)mest in schrale graslanden.

vindplaats:

mei 2010

plaatjeszwammen