Grootsporig Oorzwammetje of Crepidotus versutus, witrot veroorzakend, op takjes en takken van loofhout op voedselrijke grond.

Vindplaats:

Oeken, juni 2012

plaatjeszwammen