Grootsporig rietknapzakje of Lophiostoma arundinis, Saprotroof op kruidachtige plantendelen

Vindplaats:

Spankeren Gelderse toren, maart 2017

ascomyceten