Grootsporig roetschoteltje of Durella macrospora, op takje van gevallen bladeren.

Vindplaats:

Brummen, Eerbeekseweg november 2012
ascomyceten