Grote druppelzwam of Ditiola pezizaeformis (voorheen Femsjonia pezizaeformis).

Saprotroof op nog beschorste takken en stammen van loof- en naaldbomen, gemeld van beuk, eik en spar.

Vindplaats:

Loenen Reeënberg, oktober 2007

trilzwammen