Grote kleefparasol of Limacella guttata, in loofbossen, vooral op klei, leem en voedselrijke, humusrijk zand.

vindplaats:

Park De Hoge Veluwe, oktober 2013

Warnsveld, Huize de Voorst, oktober 2013

plaatjeszwammen