Grote knoflooktaailing of Mycetinis alliaceus, op dood hout in koofbossen op kalkrijke leem

vindplaats:

Dreimuhlen Nohn Eifel Duitsland, oktober 2016

plaatjeszwammen