Grote parasolzwam of Macrolepiota procera, in niet bemeste graslanden en bermen en in loof- en gemengde bossen.

vindplaats:

Hoge Veluwe, juli 2011

plaatjeszwammen