Grote schotelkluifzwam - Helvella queletii, in loofbossen bij eiken

Vindplaats:

Voorstonden, mei 2019

ascomyceten