Grote speldenprikzwam of Poronia punctata, op mest van ( wilde) paarden, zelden ook van andere dieren als schaap.

vindplaats:

Planken Wambuis september 2010

ascomyceten