Grote Voorjaarsbekerzwam of Discina ancilis, vermoedelijk saprotroof, in naaldbos. In Rode Lijst als potentieel bedreigd wegens uiterst zeldzame voorkomen.

Vindplaats:

Flevopolder, Roggebotzand april 2008

ascomyceten