Haagbeuksnavelkogeltje of Gnomonia carpinicola (voorheen Apioplagiostoma carpinicola). Deze heb ik niet zelf gevonden. Is door een van de leden van onze werkgroep meegenomen. De soort is zzz.

Vindplaats:

De Polder april 2009

ascomyceten