Gnomonia carpinicola - Haagbeuksnavelkogeltje. Deze heb ik niet zelf gevonden. Is door een van de leden van onze werkgroep meegenomen. De soort is zzz.

Vindplaats:

De Polder april 2009

ascomyceten