Halvemaantjesmosschijfje of Octosporopsis nicolai, op of bij Levermossen, zgn Halvemaantjesmos

Vindplaats:

Rheden Heiderust, oktober 2017 gevonden door Maria Plekkenpol

ascomyceten