Gewone hanenkam (var. cibarius) of Cantharellus cibarius var. cibarius, mycorrhizavormend met loof- en naaldbomen,

vooral eik, grove den, berk en beuk, vrnl op voedselarme, zure zandgronden in lanen en bossen, thans vooral nog in wegbermen.

Vindplaats:

september 2010

stekelzwam/cantharel