Harlekijnkorstje of Hypochnicium bombycinum, voornamelijk op loofhout.

Vindplaats:

Gelderse toren, februari 2015

korstzwammen