Harstandzwam of Dacryobolus sudans, saprotroof op gevallen tak van den.

Vindplaats:

februari 2011

korstzwammen