Hazelaarschorsbreker of Vuilleminia coryli, op dode takken van loofbomen en -struiken.

Vindplaats:

Spankeren, Gederse toren februari 2015

korstzwammen