Helmmycena - Mycena galericulata var. albida, op dodd hout in loofbossen

Vindplaats:

Appense bos, oktober 2020

plaatjeszwammen