Hersenkronkelmorielje - Morchella vulgaris, bij populieren

Vindplaats:

Wichmond, april 2020

ascomyceten