hannie

Houtboleet of Buchwaldoboletus lignicola, op stammen van dood naaldhout.

Vindplaats:

Arnhem, august 2017 niet nader te benoemen vanwege de zeldzaamheid.

boleten