Houtknoopje of Cudoniella acicularis. Op vermolmde stammen en stronken, soms takken van loofbomen, vooral eik.

Vindplaats:

november 2007

ascomyceten